3.9.07

Rahvusriigi võimalikkusest 21. sajandil

Asudes esitama täna esitamisele tulevat tohutut materjali, tahaksin peatuda ainult sellel ja AINULT sellel, mida ühtlasi ei saa mainimata jätta.
Vaadelgem seda mõnevõrra lähemalt. Niiöelda kaugemas perspektiivis. On oluline tuua välja see oluline, mis tuleks sisse viia. Seda üheltpoolt. Teiseltpoolt tuleks just see välja tuua, mida ma äsja rõhutasin. See omakorda tagab ja ühtlasi kindlustab - muud lahendust ma sellele probleemile ei näe. Siin on meie võimalused piiramatud. Nimelt, nagu teada, eriti just viimasel ajal, on selle tõendiks vaieldamatu fakt, mis ilmneb eriti eredalt. See aga omakorda tõestab täie selgusega ja veelgi eredamalt.
Ometi ei saa eitada, veel vähem maha salata, ja vastupidi just see on tähtis. See on, ütleksin, peamine ja kõik ülal mainitu.
Ma toon näiteid. Vaatamata olemasolevatele ilmnevad aega ajalt mõningad üksikud, paraku ajutised, mis võib teienkord viia selleni nagu rahvas kujundlikult ütleb - võiks veelgi parem olla!

Kommentaare ei ole: